Εκπαιδευτικό κέντρο

Aγγλικά – Ιταλικά – Γαλλικά – Γερμανικά – Computer

Το εκπαιδευτικό κέντρο ξένων γλωσσών «Μαρία Γιαχαλή» φέρνει στην περιοχή των Α. Λιοσίων νέους τρόπους διδασκαλίας.

Το προσωπικό του φροντιστηρίου καθώς και η ιδιοκτήτρια φροντίζουν και επενδύουν στην περαιτέρω εκπαίδευση τους με σεμινάρια και masters για την καλύτερη φροντίδα των μαθητών τους. Εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν τους μαθησιακούς τύπους των μαθητών.  Έτσι εμπλέκονται προσωπικά και μαθαίνουν να εστιάζουν πιο αποτελεσματικά στις προσωπικές ανάγκες των μαθητών μας.

Μπορούμε με σιγουριά να πούμε :

  • Εδώ χτίζουμε ομάδες … χαρακτήρες
  • Προσπαθούμε οι γονείς να είναι ευχαριστημένοι, αλλά δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καθόλου να νιώσουν οι μαθητές ότι αγαπιούνται, γιατί όντως ισχύει.
  • Έχουμε στρατηγική και στόχο. Άλλωστε στα αποτελέσματα μας μιλάμε με ποσοστά. Και αυτά είναι 90%, 95%, 100%
  • Η κληρονομιά για τα παιδιά μας είναι η ελπίδα και όχι η απελπισία.
  • Επενδύουμε στην εκπαίδευση … για τα Αγγλικά , Γερμανικά, Γαλλικά αλλά και για την ίδια την ζωή.
  • Σεβόμαστε την οικονομική κρίση και πάμε κόντρα με ανθρώπινες συνθήκες, σωστά ωράρια και σωστές εργασίες για τα παιδιά ΜΑΣ !
  • Εδώ μαθαίνουν όλοι και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι και οι οπτικοί και οι ακουστικοί και οι κιναισθητικοί τύποι EFFORTLESSLY (αβίαστα) !!!