Οι μαθητές μας βραβεύονται τιμώντας τους εαυτούς τους και μετά όλους εμάς...!6 students of our school had to read 10 books in 10 weeks...

Αnd they also had to change the end of each story of every book!


And they did so!

In this video we can see their being awarded for their attempt because they did a great job!! My wish is for everyone to live valuable moments like this one in their precious lives!! It’s been such a great honour for me to be their teacher!

6 μαθητές και μαθήτριες του εκπαιδευτηρίου μας, διάβασαν 10 βιβλία σε 10 εβδομάδες! Έπρεπε όμως και να αλλάξουν το τέλος αυτών της ιστορίας των βιβλίων... Και το άλλαξαν... Και βραβεύτηκαν! Αυτό είναι το βίντεο που δείχνει την βράβευση των παιδιών αυτών που προσωπικά εύχομαι στην ζωή τους να πηγαίνουν πάντα τόσο εύστοχα και τόσο δυνατά... Τιμή μου ιδιαίτερη που είναι μαθητές μου...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου